People

Graduate Students

Amro Eldaw Babo Abdelrahim
(412) 624-9096
Rudrajit Banerjee
Jonathan Beaumariage
Runyu Bi
Megan Briggeman
(412) 624-2730
Elizabeth Burnette
Robert Caddy
Hongbo Cai
Xi Cao
(412) 624-9096
Lu Chen
(412)-624-7597
Lisong Chen
Tzu-Chiao Chien
(412) 624-9096
Sonja Cwik
Lin Dai
(412) 624-7578
Yanan Dai
(412) 624-7664
Biprateep Dey
Corey Dominick
(412) 648-9930
Daniel Doucette
Christian Farina
Catherine Fielder
(412) 624-9096
Erin Fierro
Brian Flores
(412) 624-9096
Odysseus Fox
Fan Gao
(412) 624-9096
Atreyie Ghosh
Maksim Gomanko
Tianping Gu
Yilun Guan
Yue Guo
Qing Guo
(412) 624-2730
Jared Hand
Shan Hao
Nathan Herring
(412) 624-9096
Yang Hu
Wei Hu
(412) 648-9808
Namitha James
Malcolm Jardine
Peng Ji
(412) 648-9930
Yifan Jiang
Paul Justice
Zeynep Kalender
Karan Kapoor
(412) 624-7597
Nafis Karim
Yasha Kaushal
Christof Keebaugh
(412) 648-9808
Walter Klahold
(412) 648-9930
Dritan Kodra
(412) 648-9812
Maryam Kohram
Olivia Lanes
(412) 624-9096
Sze Ching Leung
Jianan "Arthur" Li
(412) 624-2730
Yangqiuting "Doris" Li
Andi Li
Zehan Li
Zhi Li
(412) 624-9096
Chenxu Liu
(412) 624-7597
Shu Liu
Hongkai Liu
Yang Ma
Cameron Mahoney
(412) 624-7565
Alysa Malespina
Hector Martinez Rodriguez
(412) 624-9812
Christine Mazzola
Sebastian Merkt
(412) 624-9096
Benjamin Messerly
Lorena Mezini
Raphael Monroy
Maria Mucci
Shouvik Mukherjee
(412) 624-9096
David Myers
(412) 624-7861
Ava Myers
Aditi Nethwewala
Chi Wing Ng
Yun-Yi Pai
(412) 624-9096
Tong Pang
Brian Pardo
Jacory Parker
Alan Pearl
Daniel Perrefort
(412) 648-9812
Amrita Purkyastha
Troy Raen
Logan Rice
Fernando Salviatto Zago
(412) 624-7578
Sumit Sarbadhicary
(412) 648-9812
Matthew Schell
David Setton
Barmak Shams Es Haghi
(412) 624-7578
Bradley Slezak
(412) 648-9930
Qian Song
Megan Splettstoesser
Juntong Su
Hang Su
Nicholas Suarez
Erin Sutton
Yuhe Tang
(412) 624-9096
Binbin Tian
(412) 648-9808
Harsh Vashistha
Antonio Villarreal
(412) 648-9812
Tianyi Wang
Zehua Wang
Si Wang
Erfei Wang
Xing Wang
(412) 648-8345
Kuan Wang
Orlando Warren
Kyle Whitcomb
Daniel Wiegand
(412) 624-7578
Kevin Wilk
(412) 648-9812
Hao Wu
(412) 624-9096
Xinyi Wu
Yang Yang
(412) 648-9930
Zixin Yang
Dengyu Yang
Qi Yao
Peng Yu
(412) 648-9808
Muqing Yu
Azarin Zarassi
(412) 648-9808
Yuze Zhang
Bomin Zhang
Kai Zhang
(412) 648-9930
Hezi Zhang
Jingchen Zhang
Rongpu Zhou
Zhikang Zhou
Peijun Zhu